Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:08
-01:01:37
+00:18:22
782 750
20 / 151
-00:36:43
+00:10:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii