Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:17
-00:20:28
+00:59:31
6987 1686
142 / 143
-00:04:22
+00:48:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii