Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:17
-00:38:17
+00:38:40
7405 5817
290 / 336
-00:30:32
+00:31:51
01:02:21
-00:46:24
+00:33:35
4950 4254
204 / 293
-00:39:41
+00:23:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii