Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:47
-00:41:58
+00:35:18
9376 6775
359 / 476
-00:32:09
+00:32:37
01:02:02
-00:46:43
+00:33:16
4882 4206
104 / 151
-00:21:49
+00:25:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii