Daria Bartosiewicz

dzikie grubasy szatana
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:25
-00:45:29
+00:35:27
7140 2062 2
254 / 311
-00:27:30
+00:32:08
01:11:14
-00:37:31
+00:42:28
6338 1324 2
129 / 151
-00:12:37
+00:34:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii