Anna Padlewska

World Class Katowice
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:19
-00:47:26
+00:32:33
4720 623 1
190 / 259
-00:34:13
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii