Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:13
-00:44:32
+00:35:27
5337 4477
117 / 151
-00:19:38
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii