Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:17
-00:46:28
+00:33:31
4937 4243
108 / 151
-00:21:34
+00:25:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii