Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:50
-00:32:44
+00:44:13
8044 1935
134 / 139
-00:14:33
+00:37:35
01:07:09
-00:41:36
+00:38:23
5855 1079
114 / 129
-00:20:44
+00:33:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii