Jakub Zubowicz

Żwawe Żubry
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:07:40
-00:38:54
+00:38:03
7310 5777 1
283 / 336
-00:31:09
+00:31:14
00:56:26
-00:52:19
+00:27:40
3374 3088 1
126 / 293
-00:45:36
+00:17:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii