Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:34
-00:20:48
+00:52:13
7954 2901
K50 : 109
30 / 30
+00:39:32
01:20:48
-00:29:06
+00:51:50
8787 3098
38 / 38
+00:39:53
01:09:39
-00:36:55
+00:40:02
7630 1706
43 / 46
-00:11:51
+00:29:39
01:09:28
-00:39:17
+00:40:42
6151 1231
45 / 54
-00:26:06
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii