Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:25
-00:45:20
+00:34:39
5173 794
113 / 151
-00:20:26
+00:26:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii