Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:47:04
+00:32:55
4817 652
85 / 143
-00:30:58
+00:21:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii