Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:46
-00:46:59
+00:33:00
4832 656
86 / 143
-00:30:53
+00:21:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii