JERZY MICHALAK

KB im. P. Sękowskiego
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:05:52
-00:30:32
+00:34:21
3096 2206
M70 : 7
1
1 / 2
-00:15:05
00:57:50
-00:45:29
+00:28:09
3589 2756
M70 : 4
1
2 / 3
-00:03:53
+00:01:00
00:56:52
-00:53:10
+00:26:10
3913 3106
M60 : 51
1
1 / 6
-00:26:55
00:57:58
-00:46:12
+00:27:38
4442 3609
M60 : 42
4
3 / 7
-00:21:53
+00:01:15
00:55:56
-00:53:58
+00:26:58
4362 3617 2
2 / 4
-00:22:33
+00:03:41
01:03:56
-00:42:49
+00:34:27
9077 6650 1
3 / 5
-00:07:52
+00:09:36
01:02:07
-00:46:38
+00:33:21
4902 4219 1
10 / 19
-00:29:26
+00:11:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii