Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:23
-01:08:31
+00:12:25
255 237
9 / 430
-01:08:31
+00:02:40
00:40:54
-00:54:55
+00:10:58
193 183
8 / 436
-00:52:58
+00:07:08
00:48:44
-01:00:01
+00:19:58
1130 1077
42 / 261
-00:35:12
+00:14:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii