Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:36
-00:37:39
+00:40:43
5684 1122
237 / 260
-00:18:30
+00:32:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii