Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:03
-00:46:42
+00:33:17
4890 680
106 / 151
-00:21:48
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii