Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:40
-00:53:05
+00:26:54
3137 2896
111 / 251
-00:48:42
+00:24:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii