Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:06
-00:28:39
+00:51:20
6850 1610
287 / 293
-00:21:56
+00:41:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii