Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:42
-00:44:03
+00:35:56
5427 4529
215 / 259
-00:30:50
+00:29:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii