Bogdan Lewicki

Biegacz Nowosolna
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:52:52
-00:55:53
+00:24:06
2244 2108 1
24 / 71
-00:37:54
+00:15:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii