Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:44
-01:00:01
+00:19:58
1131 1078
50 / 293
-00:53:18
+00:09:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii