Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:04
-00:35:41
+00:44:18
6472 1397
122 / 143
-00:19:35
+00:33:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii