Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:31
-00:29:14
+00:50:45
6825 1594
148 / 151
-00:04:20
+00:42:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii