Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:12
-01:04:33
+00:15:26
368 352
19 / 251
-01:00:10
+00:13:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii