Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:50
-00:40:55
+00:39:04
5957 1129
232 / 259
-00:27:42
+00:33:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii