Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:36
-00:48:13
+00:17:40
1446 1373
70 / 478
-00:38:36
+00:17:12
00:53:14
-00:55:31
+00:24:28
2352 2201
90 / 259
-00:42:18
+00:18:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii