Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:00
-00:48:45
+00:31:14
4412 3896
78 / 143
-00:32:39
+00:20:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii