Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:00
-00:43:34
+00:33:23
6246 5203
36 / 57
-00:13:35
+00:24:12
01:04:07
-00:44:38
+00:35:21
5317 4465
34 / 53
-00:18:27
+00:18:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii