Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:44
-00:45:01
+00:34:58
5248 826
222 / 293
-00:38:18
+00:24:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii