Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:51
-00:56:54
+00:23:05
1935 1821
41 / 143
-00:40:48
+00:12:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii