Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:20
-00:33:29
+00:32:24
7548 6022
328 / 427
-00:20:06
+00:25:06
01:03:52
-00:44:53
+00:35:06
5269 4435
224 / 293
-00:38:10
+00:24:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii