Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:15
-00:39:30
+00:40:29
6129 1217
226 / 251
-00:35:07
+00:38:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii