Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:00
-00:47:45
+00:32:14
4650 4053
172 / 251
-00:43:22
+00:30:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii