Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:37
-00:45:08
+00:34:51
5221 4406
192 / 251
-00:40:45
+00:32:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii