Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:01
-00:36:01
+00:43:19
7039 2499
K30 : 1156
323 / 341
-00:19:10
+00:36:23
01:06:46
-00:41:59
+00:38:00
5801 1051
224 / 260
-00:24:11
+00:31:22
01:14:25
-00:33:50
+00:44:32
6049 1304
246 / 260
-00:23:01
+00:39:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii