Leszek Ułanowicz

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:57:30
-00:38:19
+00:27:34
5721 4949 6
26 / 45
-00:13:06
+00:19:36
00:58:34
-00:48:00
+00:28:57
4868 4300 5
20 / 42
-00:24:22
+00:20:37
01:03:03
-00:45:42
+00:34:17
5083 4332 4
37 / 53
-00:20:02
+00:25:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii