Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:24:21
-00:22:13
+00:54:44
8427 6284
334 / 336
-00:14:28
+00:47:55
01:20:37
-00:27:38
+00:50:44
6389 4890
256 / 268
-00:21:16
+00:44:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii