Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:10
-00:42:35
+00:37:24
5684 1007
122 / 151
-00:17:41
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii