Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:44
-00:28:01
+00:51:58
6870 1620
256 / 259
-00:14:48
+00:45:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii