Alicja Kościelniak

Opel Running Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:15
-00:34:34
+00:31:19
7188 1361 2
319 / 427
-00:21:11
+00:24:01
00:58:39
-00:50:06
+00:29:53
4078 422 1
163 / 293
-00:43:23
+00:19:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii