Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:24
-01:04:21
+00:15:38
389 372
22 / 288
-00:45:28
+00:09:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii