Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:49
-00:37:21
+00:36:29
7027 2065
K30 : 1003
336 / 404
-00:24:37
+00:28:09
00:33:52
-00:14:52
+00:17:25
1433 1433
68 / 99
-00:07:30
+00:10:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii