Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:51
-00:28:31
+00:44:30
7632 4955
M20 : 955
121 / 128
-00:05:55
+00:41:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii