Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:16
-00:43:29
+00:36:30
5528 4581
104 / 143
-00:27:23
+00:25:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii