Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:31
-00:33:18
+00:32:35
7612 6057
371 / 478
-00:23:41
+00:32:07
00:52:54
-00:53:40
+00:23:17
2843 2647
114 / 361
-00:28:54
+00:23:11
00:54:10
-00:54:35
+00:25:24
2672 2486
104 / 259
-00:41:22
+00:19:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii