Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:25
-01:01:20
+00:18:39
845 807
19 / 143
-00:45:14
+00:07:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii