Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:42:58
+00:37:01
5612 980
207 / 251
-00:38:35
+00:34:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii