Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:55
-00:37:50
+00:42:09
6310 4999
117 / 143
-00:21:44
+00:31:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii